Πολιτική Απορρήτου - Privacy Policy

PRIVACY POLICY STATEMENT

Information on the processing of personal data

Introduction

 We would like to inform you that our customers’ personal data protection is of primary importance to Eroe Athens Jewelry. Therefore, we take all measures necessary to protect the personal data which we handle from any type of loss, alteration, dissemination, illegal transmission or any other type of unauthorized processing, as well as to ensure that the processing of your personal data, both by the company itself and by third parties that process personal data on behalf of the company, is always in compliance with the obligations posed by the legal framework.

What is GDPR?

The General Data Protection Regulation (GDPR) comprises the new regulatory framework of the European Union (EU) in the sector concerned. The objective of the Regulation is to establish the conditions for processing data of personal nature, with the aim of protecting the rights and liberties of natural persons, and especially the right to personal data protection.

Controller of processing 

Eroe Athens Jewelry, i.e. the sole proprietorship owned by Maria Kalantzi, resident of Neo Iraklio, Attica, 33 Anatolis street, 14121, Fiscal Code 302080523 as legally represented, and owner of the website https://eroeathens.com, states that, for the purposes of its business operation, it engages in processing customers’ personal data in compliance with the applicable national law and the European Regulation 2016/679 for the protection of natural persons against processing of data of personal nature and for the free circulation of these data (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as “Regulation).

For any issues regarding the processing of personal data, contact us directly by e-mail at info@eroeathens.com or by telephone: 2102842493.

Which categories of personal data are processed?

The personal data we process are exclusively the ones necessary and conducive to our intents and purposes and are summarized in the following:

 Personal data provided by you, such as:

  • Identification and authorization data of the subject of the transaction (full name, Fiscal Code, Tax Office etc.)
  • Contact data (e-mail address, landline or mobile phone, fax number etc.)

   How and why are your data used?

To sell our products

We gather personal data for the order, sale, shipping and delivery of the products you wish to receive from us.

To create a member account

Personal data are gathered when you create an account on our website.

During the creation of an account you might be requested to provide additional data; these, however, will be the minimum required for the conclusion and performance of a contract, therefore they will be marked as required fields.

To communicate with you and provide better service.

We might need to contact you, via e-mail or telephone, for administrative purposes, namely regarding shipping of products, correcting order errors, dealing with complaints and generally providing better services. Our communication with you is also ensured by filling in your personal data (full name, e-mail or telephone number) on our website platform.

To comply with legal obligations

We process your personal data (full name, home address, Fiscal Code, profession etc.) in compliance with legal obligations, specifically with obligations stemming from tax law. Additionally, we process personal data in compliance with the framework established by legislation regarding online trading and online communication issues.

To inform you about news and special offers.

Provided you have consented to it, and on specific conditions laid by the legal framework, we send you notifications about products, services, offers etc. via e-mail, SMS or telephone, as well as via the social media we are members of (Facebook/Instagram). 

Legal grounds for processing personal data

Eroe Athens Jewelry processes your personal data with transparency, adhering to the principles of legitimacy, proportionality, confidentiality, integrity, purpose limitations, specific duration of data keeping and minimization of recorded data

The legal basis of processing your personal data may be related to cases such as:   

  1. The need to process your data during the performance of a contractual obligation of ours or during the pre-contractual stage before the conclusion of a purchase/sale.
  2. The compliance with an obligation imposed by law, specifically tax law.
  3. The consent you give on the specific conditions posed by the regulatory framework, so that you receive notifications about products, services, offers etc., which are occasionally personalized to meet your preferences.

Statement

By providing your consent, you responsibly declare that you are over 18 years old. If you are under 18, you can use our website following the consent or participation of a parent or legal guardian. 

Where are your data forwarded?

Eroe Athens Jewelry forwards personal data such as full name, address, telephone number etc. to collaborating courier companies that deliver our products to you.

In these cases, Eroe Athens jewelry remains responsible for processing your personal data and defines the specifics of the processing. Additionally, we sign a special contract with the third parties assigned to ship and deliver our products to you, thereby ensuring that the processing is conducted in accordance with the applicable legal framework and that every natural person can freely and unobstructedly exercise the rights provided by the legal framework. Eroe Athens Jewelry has legally ensured that those who perform the processing on its behalf fulfill the requirements and provide adequate assurances of implementing appropriate techniques and organizational measures, so that the protection of your rights is guaranteed while your personal data are being processed.  

 Duration of data storage

The duration of data storage is determined based on the following specific case criteria:

When the obligation to process data stems from provisions of the applicable legal framework, your personal data are stored for as long as those provisions state.

When the processing is performed on the basis of the sale contract, your personal data are stored for as long as is necessary for the performance of the contract and for the acquisition, exercise and/or support of legal claims based on the contract.

 For the purposes of marketing activities, your personal data are stored until the revocation of your consent. You may revoke your consent whenever you wish to. The revocation of your consent does not affect the lawfulness of processing which took place based on your consent prior to the revocation.

To revoke your consent you may refer to the following contact details: e-mail: info@eroeathens.com or telephone number: 2102842493

What are your rights regarding your personal data?

Every natural person whose data are being processed by Eroe Athens Jewelry may avail themselves of the following rights:

Right to access

You have the right to be aware of and verify the lawfulness of the processing. Hence, you are entitled to access the data and receive additional information concerning their processing.

Right to amend

You have the right to examine, correct, update or amend your personal data.

Right to deletion

You have the right to submit a request to delete your personal data when we process them based on your consent or in order to protect your legitimate interests. In all other cases (for example when there is a sale contract, obligation by law to process personal data or public interest issues), the said right is submitted to specific limitations or is not granted, depending on the case.

Right to restrict processing

You have the right to request the restriction of your personal data processing in the following situations: a) when you question the accuracy of personal data and until they are verified, b) when you object to the deletion of personal data and request restrictions to their use rather than deletion, c) when the personal data are not necessary for the processing purposes, they are nevertheless necessary to acquire, exercise or support legal claims, d) when you oppose to the processing and until it has been verified that there are legal grounds that concern us and take precedence over the grounds on which you object to the processing.

Right to oppose the processing

You have the right to oppose the processing of your personal data any time - as described above - this is necessary for purposes of legitimate interests we pursue as the part responsible for processing, as well as when processing for purposes of direct commercial promotion and creation of a consumer profile.

Right to portability

You have the right to receive your personal data free of charge in any form that allows you to have access to them, use them and process them with the various widespread processing methods. Additionally, you have the right to request, to the extent that it is technically feasible, that the data be directly relayed to other parts responsible for processing. This right includes data provided by you, whose processing is conducted by automated means, based on your consent or when performing a pertinent contract.   

Right to revoke consent

Finally, Eroe Athens Jewelry informs you that, whenever processing is based on your consent, you have the right to freely revoke it without affecting the lawfulness of processing which took place based on your consent prior to the revocation. To revoke your consent you may use the unsubscribing options by clicking on the associated link attached to our online communications or contact the following e-mail address: info@eroeathens.com .

To exercise any of the rights mentioned above, you can refer to Eroe Athens Jewelry either by e-mail at: info@eroeathens.com, or by telephone: 2102842493

Right to complain to DPA

You have the right to file a complaint to the Data Protection Authority (www.dpa.gr): Call Center: +302106475600, Fax: +302106475628 e-mail contact@dpa.gr.

Personal data security

Eroe Athens Jewelry takes the appropriate technical and organizational measures with the aim of safely processing personal data and preventing any accidental loss or destruction and unauthorized and/or illegal access, use, amendment or disclosure of them. In any case, due to the manner the World Wide Web operates and the free access provided to anyone, it is impossible to provide guarantees that non-authorized third parties will never acquire the ability to breach the implemented technical and organizational measures, thereby gaining access to personal data and possibly using them for unauthorized and/or unlawful purposes.

Profiling

Profiling involves any form of automated personal data processing that focuses on using data of personal nature in order to assess various personal aspects of a natural person, and especially to analyze or predict aspects related to their personal preferences and interests.

We inform you that profiling takes place for purposes of commercial promotion when you consent to receiving notifications about our services and offers, customized to your personal preferences and interests. 

Links to other websites

Our webpage may contain links to other websites. The proprietorship is not liable for any privacy policies or content of other websites. Consequently, we recommend you carefully read the privacy policy statements posted on the webpage of the associated website.  

Changes in Privacy Policy

The information regarding the Eroe Athens Jewelry privacy policy is in accordance with the existing situation concerning data processing by our website. Should changes in data processing occur, the information on data protection will be updated accordingly. On our website, there will always be the latest edition of this data protection information, so that you remain informed of the range of data processing by our website. We recommend that you always be aware of the manner in which we process and protect your personal data. All future changes regarding the present Privacy Statement will be promptly communicated before those changes are implemented.

The information above is provided in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council and the provisions of the Greek legislation (4624/2019 on the protection of data of personal nature), which are endorsed and implemented in its framework.  

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Eroe Athens Jewelry η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, παράνομη διαβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Eroe Athens Jewelry, δηλαδή η ατομική επιχείρηση η οποία ανήκει στη Μαρία Kαλαντζή, με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ανατολής 33, 14121, με Α.Φ.Μ. 302080523 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στην οποία ανήκει ο ιστότοπος https://eroeathens.com ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@eroeathens.com ή στο τηλέφωνο 2102842493.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως

  Δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου & νομιμοποίησης του υποκειμένου των συναλλαγών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κ.α.)

  Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση (E-mail), αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, κ.α.)

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για την πώληση των προϊόντων μας 

Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε π.χ. για την παραγγελία, την πώληση, την αποστολή και την παράδοση των προϊόντων μας, τα οποία επιθυμείτε να λάβετε εμάς.

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο μας.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, για το λόγο αυτό θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω email ή τηλεφώνου, για διαχειριστικούς λόγους, ενδεικτικά, για την αποστολή των προϊόντων, για την αποκατάσταση σφάλματος στην παραγγελία, τη διαχείριση των παραπόνων σας και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας μαζί σας επιτυγχάνεται και με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, email ή τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας.

Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις, ειδικότερα με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας και θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας 

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. μέσω email, SMS, ή τηλεφώνου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε (Facebook/Instagram). 

 Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; 

Η Eroe Athens Jewelry, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι :

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη της αγοραπωλησίας, 

 (β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία μπορεί ειδικότερα να συνίσταται στην φορολογική νομοθεσία,

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ., ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Δήλωση

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Που διαβιβάζονται τα δεδομένα σας;

Η Eroe Athens Jewelry, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών με σκοπό την παράδοση των προϊόντων μας σε εσάς.

Στις περιπτώσεις αυτές η Eroe Athens Jewelry, παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων προς εσάς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η Eroe Athens Jewelry, έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση πώλησης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@eroeathens.com ή στο τηλέφωνο 2102842493.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Eroe Athens Jewelry, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση πώλησης, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Τέλος, η Eroe Athens Jewelry σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@eroeathens.com .

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Eroe Athens Jewelry  στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@eroeathens.com ή στο τηλέφωνο 2102842493.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Eroe Athens Jewelry εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Κατάρτιση Προφίλ

Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του.

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

Συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους. 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστοτόπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Eroe Athens Jewelry αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.  

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.